söndag 28 juni 2015

Utvecklingssamtal för sjuorna

På utvecklingssamtal. Man få mycket information från Ina. Och många förhållningsregler. Mest vad man inte får nämna. Och var man inte får inte titta. Man får inte titta på mattelärarens ögonbryn. Och man får inte be om något. Och så får jag inte sitta och skriva när jag väntar på vår tur.  Och så får jag inte skratta för högt. Svårt att komma ihåg allt. Men på det stora hela gick det väldigt bra! Också för Ina!
1 kommentar: